De Stichting Twentse Fondsen

In de Stichting Twentse Fondsen werken aan aantal Twentse Fondsen samen om actieve en betrokken burgers en organisaties het makkelijker te maken vermogensfondsen te vinden in Twente. Voor actieve en betrokken burgers en organisaties die financiële ondersteuning zoeken voor een maatschappelijk project dat zij in Twente willen opzetten, is er nu een website die deze zoektocht vereenvoudigt: www.twentsefondsen.nl. De fondsenzoeker in deze website helpt de initiatiefnemers een selectie te maken van fondsen die passen bij hun project en wellicht financieel willen bijdragen aan de realisatie ervan. De Stichting Twentse Fondsen bevindt zich nog in de opbouwfase. Het streven is zoveel mogelijk vermogensfondsen die werkzaam zijn in Twente te laten aan sluiten. Daarbij blijft de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de afzonderlijke fondsen uiteraard overeind. Bij de Stichting Twentse Fondsen  zijn momenteel zestien vermogensfondsen aangesloten.

  • De heer R. Pigge (voorzitter)
  • De heer drs. J.H.M. van der Meer R.A. (penningmeester)
  • De heer G. Peper (secretaris)

Het is de bedoeling dat het bestuur wordt uitgebreid met bestuursleden afkomstig van fondsen die zich aansluiten bij Stichting Twentse Fondsen.