Stichting Zorg voor ouderen Thuis

Doelstelling

De Stichting ‘Zorg voor Ouderen Thuis’ stelt zich ten doel te bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De stichting ondersteunt innovatieve projecten die hiertoe een bijdrage leveren.

Werkgebied

 • Ambt Delden
 • Beckum
 • Borne
 • Bornerbroek
 • Delden
 • Deurningen
 • Goor
 • Hengelo (O)
 • Hengevelde
 • Markelo
 • Zenderen

Sector

 • Welzijn
 • Zorg

Soort aanvrager

 • Comité
 • Groep
 • Maatschappelijke organisatie
 • Overig
 • Stichting
 • Vereniging
Maximale bijdrage per project:

€ 5.000 of € 20.000 . Zie verder bij opmerkingen.

Beslistermijn:

2 à 3 maanden.

Opmerkingen:

Voor projecten groter dan € 5.000,- maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.
Voor kleinere projecten tot € 5000 maximaal 90% van de subsidiabele kosten.
Commerciële initiatieven en initiatieven die gefinancierd kunnen worden door de overheid of verzekeraars komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
Een aanvraag moet worden vergezeld van een projectomschrijving en een complete begroting.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de contactpersoon.

Contactgegevens:

Contactpersoon

De heer C.M.J. Ooijevaar

 

Bekijk het overzicht met fondsen