Stichting Stimuleringsfonds Bornse Evenementen

Doelstelling

Het financieel ondersteunen van door anderen te organiseren evenementen en activiteiten in de gemeente Borne op het gebied van de kunst, cultuur en cultuurhistorie, recreatie en toerisme.

Het geven van bekendheid zowel in als buiten de regio aan de kenmerkende eigenschappen van Borne op die gebieden.

Werkgebied

 • Borne

Sector

 • Recreatie & toerisme
 • Kunst
 • Cultuur en/of historie

Soort aanvrager

 • Comité
 • Groep
 • Individu
 • Maatschappelijke organisatie
 • Overig
 • Stichting
 • Vereniging
Maximale bijdrage per project:

€ 2.500,- per evenement.

Beslistermijn:

Het bestuur komt onregelmatig samen waardoor er geen eenduidige beslistermijn is.

Opmerkingen:

Voor vragen rondom de stand van zaken van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de contactpersoon.

Het Stimuleringsfonds Bornse Evenementen heeft geen website, aanvragen kunnen enkel per mail worden ingediend.

Stichting Stimuleringsfonds Bornse Evenementen wordt gesubsidieerd door de gemeente Borne en de stichting Kringloopbedrijf Borne.

Contactgegevens:

Stichting Stimuleringsfonds Bornse Evenementen

Adres:
Het Stift 15
7595 LE Weerselo

Contactpersoon:
De heer H. Euverman

 

Mailadres contactpersoon:
h.euverman@hotmail.com

 

Bekijk het overzicht met fondsen