Groothuis Fonds, Stichting

Doelstelling

Het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende instellingen.

Dit doel zal zoveel mogelijk in Hengelo(Overijssel) en Twente gerealiseerd worden, waarbij de nadruk wordt gelegd op instellingen met een Rooms Katholiek karakter.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het doen van schenkingen.

Werkgebied

  • Regio Twente (gehele regio)

Sector

  • Cultuur historie

Soort aanvrager

  • Maatschappelijke organisatie
  • Stichting
  • Vereniging
Maximale bijdrage per project:

nvt

Beslistermijn:

De aanvraag kan tot 1 april resp. tot 1 november van elk jaar worden ingediend waarna de aanvrager 1 à 2 weken ná de bestuursvergadering in april resp. november wordt ingelicht.

Opmerkingen:

Aanvragen kunnen wordt ingediend zowel schriftelijk als via E-mail. Niet via Website!

Contactgegevens:

Contactpersoon: secretaris

E-mailadres: Groothuisstichting@gmail.com

 

Bekijk het overzicht met fondsen