Houtmaat, Stichting De

Doelstelling

Het scheppen en in stand houden van en verlenen van financiële steun aan vormings-en recreatiemogelijkheden voor de jeugd in en buiten Hengelo (Overijssel).

Het verlenen van financiële steun aan andere projecten ten behoeve van de jeugd al dan niet in Hengelo (Ov).

Het verlenen van financiële steun aan culturele en maatschappelijke doelen in Twente.

Werkgebied

  • Regio Twente (gehele regio)

Sector

  • Sport
  • Kunst
  • Cultuur en/of historie
  • Natuur
  • Welzijn
  • Zorg

Soort aanvrager

  • Maatschappelijke organisatie
  • Stichting
  • Vereniging
Maximale bijdrage per project:

€ 5.000,=

(Aanvragen van meer dan € 5.000,= worden niet in behandeling genomen).

Beslistermijn:

De aanvraag kan tot 1 april resp. tot 1 november van elk jaar worden ingediend waarna de aanvrager 1 à 2 weken ná de bestuursvergadering in april resp. november wordt ingelicht.

Wij zullen u per mail informeren over onze beslissing. Ons besluit is bindend en niet voor bezwaar of beroep vatbaar.

Opmerkingen:

Uw aanvraag kunt u bij ons indienen via een aanvraagformulier dat u telefonisch of per mail kunt aanvragen bij onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

Contactpersoon: secretaris

E-mailadres: houtmaatstichting@gmail.com

 

Bekijk het overzicht met fondsen