Houtmaat, Stichting De

Doelstelling

Het scheppen en in stand houden van en verlenen van financiële steun aan vormings-en recreatiemogelijkheden voor de jeugd in en buiten Hengelo (Overijssel).

Het verlenen van financiële steun aan andere projecten ten behoeve van de jeugd al dan niet in Hengelo (Ov).

Het verlenen van financiële steun aan culturele en maatschappelijke doelen in Twente.

Werkgebied

  • Regio Twente (gehele regio)

Sector

  • Sport
  • Kunst
  • Cultuur historie
  • Natuur
  • Welzijn
  • Zorg

Soort aanvrager

  • Maatschappelijke organisatie
  • Stichting
  • Vereniging
Maximale bijdrage per project:

nvt

Beslistermijn:

De aanvraag kan tot 1 april resp. tot 1 november van elk jaar worden ingediend waarna de aanvrager 1 à 2 weken ná de bestuursvergadering in april resp. november wordt ingelicht.

Opmerkingen:

Aanvragen kunnen wordt ingediend zowel schriftelijk als via E-mail. Niet via een website!

Contactgegevens:

Contactpersoon: secretaris

E-mailadres: houtmaatstichting@gmail.com

 

Bekijk het overzicht met fondsen