Rabofonds Centraal Twente

Doelstelling

Door samen te werken en krachten te bundelen bereik je meer dan alleen. Dat is precies waar het in een coöperatie om draait en waar de Rabobank voor staat. Elk jaar draagt Rabobank Centraal Twente een deel van haar winst aan het Rabofonds Centraal Twente. Met dat geld steunen wij maatschappelijke projecten in onze regio.

Werkgebied

 • Ambt Delden
 • Beckum
 • Bentelo
 • Borne
 • Bornerbroek
 • Delden
 • Deurningen
 • Diepenheim
 • Goor
 • Hengelo (O)
 • Hengevelde
 • Saasveld
 • Zenderen
 • Regio Twente (gehele regio)

Sector

 • Educatie
 • Sport
 • Kunst
 • Cultuur en/of historie
 • Welzijn
 • Zorg
 • Overig

Soort aanvrager

 • Maatschappelijke organisatie
 • Stichting
 • Vereniging
Maximale bijdrage per project:

50% van het totale projectbudget met een maximum van € 10.000,-

Beslistermijn:

maximaal 3 maanden

Opmerkingen:

Aanvragen dienen te worden ingediend via het speciale aanvraagformulier op de website www.rabobank.nl/ct , vergezeld van een volledig projectplan en begroting.

Contactgegevens:

Rabofonds Centraal Twente

Adres:
Postbus 48
7550AA Hengelo (O)

Contactpersoon:
Afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie

E-mailadres:
communicatie.ta@rabobank.nl

Telefoon:
088-7226600

Website (url):
www.rabobank.nl/ct

 

Bekijk het overzicht met fondsen