Lokaal Fonds Hengelo

Doelstelling

Lokaal Fonds Hengelo heeft tot doel initiatieven financieel te ondersteunen die een algemeen maatschappelijk belang hebben. Lokaal Fonds Hengelo richt zich in het bijzonder op speciale doelgroepen, die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren. Daarnaast richt Lokaal Fonds Hengelo zich ook op de Hengelose bevolking als geheel. Lokaal Fonds Hengelo wil als vliegwiel functioneren voor initiatieven, die een positieve ontwikkeling in Hengelo stimuleren en er toe leiden dat Hengelo voor de mensen beter en aantrekkelijker wordt. Hiermee wil Lokaal Fonds Hengelo ook een grotere betrokkenheid van de burger bij de stad bevorderen. Lokaal Fonds Hengelo is een lokaal fonds van en voor de Hengelose samenleving.

Werkgebied

 • Beckum
 • Hengelo (O)

Sector

 • Techniek
 • Educatie
 • Sport
 • Kunst
 • Cultuur en/of historie
 • Natuur
 • Werk
 • Welzijn
 • Zorg
 • Overig

Soort aanvrager

 • Comité
 • Groep
 • Individu
 • Maatschappelijke organisatie
 • Overig
 • Stichting
 • Vereniging
Maximale bijdrage per project:

50% van het projectbudget

Beslistermijn:

Maximaal 3 maanden

Opmerkingen:

Aanvragen dienen digitaal te worden ingediend via het aanvraagformulier op de website van de Lokaal Fonds Hengelo. Een aanvraag dient vergezeld te gaan van een volledig projectplan, een projectbegroting en de meest recente jaarrekening van de organisatie die de aanvraag indient. Commerciële initiatieven en initiatieven die gefinancierd kunnen worden door de overheid of verzekeraars komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Contactgegevens:

Lokaal Fonds Hengelo

Adres:
Meester Molendijkweg 40
7559 DW Hengelo

Contactpersoon:
De heer J. Nijkamp

E-mailadres:
nijkamp@lokaalfondshengelo.nl

 

Bekijk het overzicht met fondsen