Coöperatiefonds Rabobank Twente Oost

Doelstelling

Het Coöperatiefonds van Rabobank Twente Oost heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijk, sociaal en cultureel welzijn voor de inwoners van het werkgebied van de bank (gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal). Donaties worden toegekend aan unieke projecten en initiatieven die verenigingen of stichtingen structureel verder helpen. De lokale betrokkenheid met de samenleving wordt met het fonds onderstreept.

Werkgebied

 • De Lutte
 • Denekamp
 • Glanerbrug
 • Lattrop
 • Losser
 • Oldenzaal
 • Ootmarsum
 • Overdinkel
 • Rossum (O)
 • Weerselo

Sector

 • Techniek
 • Educatie
 • Sport
 • Kunst
 • Cultuur historie
 • Natuur
 • Werk
 • Welzijn
 • Zorg
 • Overig

Soort aanvrager

 • Maatschappelijke organisatie
 • Stichting
 • Vereniging
Maximale bijdrage per project:

In principe € 5.000,-. Er worden geen 100% financieringen verstrekt. Altijd zijn er meerdere partijen (minimaal twee extra) die het project mede mogelijk maken.

Beslistermijn:

Er zijn voor de beoordeling van de aanvragen twee bijeenkomsten per jaar. De stukken moeten worden ingediend voor 1 maart en 1 september.

Opmerkingen:

Ook niet-financiële bijdragen zijn mogelijk. Hierbij kan worden gedacht aan kennis, faciliteiten, netwerken en publiciteit.

Contactgegevens:

Adres:

Lossersestraat 2

7570 AH Oldenzaal

Telefoon:

088-7226600

Contactpersoon:

Afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie       

 

Bekijk het overzicht met fondsen